قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰ تومان است.