قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۰۰ تومان است.