قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۰۰ تومان است.