قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۸۰۰ تومان است.