قیمت اصلی ۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۰۰۰ تومان است.