قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۹۰۰ تومان است.