قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۰۰۰ تومان است.