قیمت اصلی ۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.