قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۰۰ تومان است.