قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۰۰۰ تومان است.