قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۷۰۰ تومان است.