قیمت اصلی ۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰ تومان است.