قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۰۰ تومان است.