قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۹۰۰ تومان است.