قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.