قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۹۰۰ تومان است.