قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۷۰۰ تومان است.