قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۹۰۰ تومان است.