قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۰۰ تومان است.