قیمت اصلی ۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.