×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۹۰۰ تومان

آناتومی و فیزیولوژی قلب و بیماریهای های قلب

خرید
۵,۰۰۰ تومان

اپوپتوز – مرگ برنامه ريزی شده سلول ppt

خرید
۹,۸۰۰ تومان

احیای نوزادان بر اساس درسنامه احیای نوزادان

خرید
۵,۹۰۰ تومان

اختلالات عملکرد جنسی ppt

خرید
۷,۵۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی در 66 اسلاید

خرید
۷,۰۰۰ تومان

ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۵۰۰ تومان

ارائه درس اخلاق زیستی پیرامون آلودگی آب ها بر اثر فاضلاب صنایع با فرمت ppt

خرید
۵,۹۰۰ تومان

ارایه مدل نظام مند پی جویی و تحقیقات مقدماتی جرایم سایبری با فرمت ppt

خرید
۷,۵۰۰ تومان

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با فرمت ppt

خرید
۶,۹۰۰ تومان

ارزشیابی از یادگیری در 142 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۸,۰۰۰ تومان

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در نظام راهبری بانک ppt

پشتیبانی سن فایل
0