×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

ارزیابی کار و زمان بر اساس کتاب مرعشی و احمدی ppt

خرید
۵,۵۰۰ تومان

ارگونومی در منزل با فرمت ppt

خرید
۸,۵۰۰ تومان

ارگونومی و طراحی محصول (word+ppt)

خرید
۶,۹۰۰ تومان

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها ppt

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی ppt

خرید
۵,۰۰۰ تومان

استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی در قالب پاورپوینت

خرید
۸,۸۰۰ تومان

استخراج روغن در 121 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۵,۹۰۰ تومان

استراتژی اقیانوس آبی در بازاریابی در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۰۰۰ تومان

استراتژی مداخله در محدوده ی بافت فرسوده همت اباد اصفهان

خرید
۶,۸۰۰ تومان

استعدادیابی فوتبال در 60 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

اسلایدهای ارزیابی کار و زمان Time and work study با فرمت ppt

خرید
۸,۰۰۰ تومان

اسلایدهای درس ارزیابی کار و زمان Time and work study دانشگاه آزاد با فرمت pdf و ppt

پشتیبانی سن فایل
0