خرید
۹,۸۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

سوالات و جزوه مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی حسن درویش و الماسی فرد