خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ