قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۰۰ تومان است.