قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۰۰ تومان است.