قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۸۰۰ تومان است.