قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۸۰۰ تومان است.