قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۰۰۰ تومان است.