قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۸۰۰ تومان است.