قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۰۰۰ تومان است.