قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۰۰ تومان است.